kodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulai
உங்கள் வருகைக்கு நன்றி kodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulai

திங்கள், 5 செப்டம்பர், 2011

விண்டோஸ் வேகமாக இயங்க டிப்ஸ்நம்மில் 90% பேர் விண்டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்துகிறோம் என்பது, பன்னாட்டளவில் அறியப்பட்ட உண்மை. அதன் இயக்கம், அதனுடன் நமக்கேற்பட்ட பழக்கம் அவ்வாறான ஓர் இடத்தை அதற்கு அளித்திருக்கிறது. விண்டோஸ் இயக்கத்தை இன்னும் வேகமாக இயக்கி, திறன்களை எளிதாகப் பெற இங்கு டிப்ஸ்கள் தரப்படுகின்றன.


1.மினிமைஸ்:பல புரோகிராம்களை ஒரே நேரத்தில் இயக்குகையில், பல

ஞாயிறு, 4 செப்டம்பர், 2011

உதைபந்தாட்டம். 14வது போட்டிஉதைபந்தாட்டம். 13வது போட்டி
உதைபந்தாட்டம். 12வது போட்டி
உதைபந்தாட்டம். 11வது போட்டி
உதைபந்தாட்டம். 10வது போட்டி

உதைபந்தாட்டம். 9வது போட்டி
உதைபந்தாட்டம். 8வது போட்டி
உதைபந்தாட்டம். 8வது போட்டி

உதைபந்தாட்டம். 7வது போட்டிஉதைபந்தாட்டம். 6வது போட்டி